Wojciech Nowak

Wojciech Nowak

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak jest profesorem w Akademii Górniczo-Hutniczej; obecnie dyrektor Centrum Energetyki. Ma tytuł magistra inżyniera energetyki cieplnej z Instytutu Metalurgii, Mariupol, Ukraina uzyskany w 1979 roku; tytuł doktora nauk technicznych i habilitację z Politechniki Częstochowskiej w roku 1983 i 1991. W 1987 roku otrzymał stypendium japońskiego Ministerstwa Edukacji. Pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej na Uniwersytecie w Tokio od 1987 do 1989. Od 1991 do 1994 roku pracował jako profesor inżynierii chemicznej w Nagoya University w Japonii. Autor lub współautor ponad 500 artykułów, 7 książek, monografii, 26 4 rozdziałów w książkach oraz 17 patentów na takie tematy jak: wytwarzanie energii, spalanie węgla, hydrodynamiki i spalanie w warstwie fluidalnej, czystego wykorzystania węgla, zaawansowanych systemów spalania węgla, suchego odsiarczania i zaawansowane sorbenty. Ponad 300 prac dla energetyki i kilka wdrożeń przemysłowych.
Koordynator międzynarodowych programów badawczych (4 i 5. PR, 7. PR UE, Norweski Mechanizm INCO Copernicus, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, ERA NET Biomodelling, NEDO Japonia), Przewodniczący Rady Naukowej projektu „Bloki nadkrytyczne” (2008-2010 ). Koordynator Krajowego programu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” zadanie 2 „spalanie w tlenie” (2011-2015), koordynator kilku grantów badawczych, projektów rozwojowych i prac wdrożeniowych w krajowych i zagranicznych koncernach energetycznych. Przedstawiciel Polski w Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) Fluidalna Konwersja Paliw. Członek Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki w Salzburgu.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1