Tomasz Sikorski

Tomasz Sikorski

Dr inż. Tomasz Sikorski – Wiceprezes Zarządu PSE SA
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1994 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera, a w 1999 roku stopień doktora nauk technicznych.
Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku na Politechnice Warszawskiej. W ramach działalności naukowo-badawczej zajmował się problematyką rynków energii elektrycznej oraz komputerowymi systemami wspomagania decyzji w zakresie zarządzania pracą systemu elektroenergetycznego w warunkach konkurencji.
Od 1999 roku związany z PSE SA, gdzie odpowiada za administrowanie mechanizmem bilansowania polskiego systemu elektroenergetycznego. Z ramienia PSE SA uczestniczy w pracach krajowych oraz międzynarodowych zespołów zajmujących się rozwojem i wdrażaniem mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. Przedstawiciel PSE SA w Komitecie Rynek
ENTSO-E.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1