Theodore J. (Ted) Kury

Ted Kury

Dr Ted Kury jest dyrektorem Studiów Energetycznych w centrum badawczym Public Utility Research Center (PURC) na Uniwersytecie Florydy. Jest on odpowiedzialny za promowanie działań badawczych i pomocowych w prawodawstwie i polityce energetycznej. Tworzy strategie badawcze, które są dla naukowców i praktyków źródłem wiedzy o pojawiających się problemach i najlepszych ich rozwiązaniach, a także służy profesjonalnym doradztwem osobom zajmującym się prawodawstwem, decydentom i dostawcom usług na Florydzie, a także na całym świecie. Dr Kury prowadzi interdyscyplinarne badania odnoszące się do polityki energetycznej i klimatycznej Florydy oraz zasiada w komitecie sterującym instytutu zajmującego się zagadnieniami zrównoważonej energii (Florida Institute for Sustainable Energy), działającym przy tamtejszym uniwersytecie. Uprzednio dr Kury był starszym analitykiem ds. strukturyzacji i kształtowania cen w organizacji Energy Authority w Jacksonville na Florydzie, gdzie budował pionierskie modele odnoszące się do zarządzania przepływami pieniężnymi obciążonymi ryzykiem w ramach całego systemu, w tym kwantyfikacji ryzyka portfelowego odnoszącego się zarówno do samego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, jak i aktywów finansowych. Tworzył także niestandardowe pakiety oprogramowania służące do szacowania ryzyka surowcowego, wyceny, oraz optymalizacji magazynowania gazu ziemnego za pomocą programowania dynamicznego. Niektóre z jego obowiązków obejmowały uczestnictwo w postępowaniach sądowych związanych z deregulacją rynków energii elektrycznej i pomaganie komunalnym przedsiębiorstwom energetycznym, gazowniczym, wodnym i ściekowym w ustalaniu cen sprzedaży.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1