Susanne Nies

Susanne Nies

Dr Susanne Nies jest ekspertem w dziedzinie polityki energetycznej i gospodarowania energią. Od marca 2015 jest dyrektorem ds. korporacyjnych w Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych dla Komitetu Energii Elektrycznej, odpowiedzialnym za strategię działania, politykę energetyczną, relacje interesariuszy, komunikację korporacyjną. Należy do Zespołu Kierownictwa Wykonawczego Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych.
Od roku 2010 do 2015 była dyrektorem działu Departamentu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) oraz Departamentu ds. Polityki Energetycznej i Wytwarzania Energii w EURELECTRIC w Brukeli. Pełniła także funkcję dyrektora działu OSD zajmując się Operatorami Systemu Dystrybucyjnego (inteligentne sieci, inteligentne systemy pomiarów, duży zasób danych, nowe rynki, mobilność elektryczna, standardyzacja, relacja OSP-OSD, inwestycje w aktywa regulowane, wytyczne ramowe i kodeksy sieciowe, efektywność energetyczna itd.) odpowiedzialna za regiony sąsiadujące z Unią Europejską i dostęp do projektów energetycznych. Wcześniej pracowała w Instytucie Francuskim ds. Relacji Międzynarodowych, w Brukseli oraz we Francuskim Instytucie ds. Międzynarodowych i Strategicznych w Paryżu, Instytucie Nauk Politycznych (Sciences Po) w Paryżu, CERI/CNRS w Paryżu.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1