Marian Gorynia

gorynia

Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP – Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; od początku kariery zawodowej nierozerwalnie związany z poznańskim uniwersytetem, gdzie w 2000 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pełnił funkcję Prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Jest m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, członkiem Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członkiem Krajowej Rady Przedsiębiorczości, przewodniczącym Rady Naukowej Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także członkiem Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Wielokrotnie wyróżniany, m.in. nagrodami Ministra Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nagrodą PAN w dziedzinie ekonomii im. F. Skarbka za książkę „Zachowania przedsiębiorstw w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia”. Otrzymał Nagrodę Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za redakcję naukową monografii-pracy zbiorowej pt. „Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”oraz nagrodęPolskiego Towarzystwa Ekonomicznego im. prof. E. Lipińskiego za książkę „Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1