Henryk Kaliś

Henryk Kaliś

Henryk Kaliś jest inicjatorem powołania i współorganizatorem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, które zostało utworzone przez 11 organizacji branżowych reprezentujących polski przemysł. Przewodniczący Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) oraz Pełnomocnik Zarządu ds. zarządzania energią elektryczną i pomiarami w Zakładach Górniczo-Hutniczych „Bolesław” S.A. Prezes Zarządu Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii. Absolwent Wydziału Elektrycznego Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe o tematyce Rynek Energii Elektrycznej Ciepła i Gazu. Prowadzi rynkowe zakupy energii elektrycznej i na bieżąco bilansuje jej zapotrzebowanie. Od 2004 r. uczestniczy w pracach Komitetu Rynek przy Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1