Carlo Degli Esposti

Carlo Degli Esposti

Główny Konsultant w firmie Pöyry Management Consulting (Niemcy)

Carlo Degli Esposti posiada ponad 15-letnie doświadczenie w branży energii elektrycznej, które zdobywał w trakcie studiów oraz pracując w różnych krajach Europy. Od początku swojej kariery w firmach OSP uczestniczył w kilku projektach integracyjnych w całej Europie jako starszy ekspert oraz project manager. Jego późniejsze zaangażowanie w kwestie związane z obrotem oraz doradztwem pozwoliło mu zdobyć wielopłaszczyznowe doświadczenie w bezpośrednich relacjach z dużymi częściami energetycznego łańcucha wartości. Posiada szczególnie duże doświadczenie w opracowywaniu rozwiązań dla rynków energii elektrycznej oraz dostępu do rynku, systemów taryfowych oraz modeli regulacyjnych, dla których przeprowadził i opracował kilka analiz porównawczych oraz rozwiązań dodających wartości przedsiębiorstwu. Między innymi Carlo zarządzał zespołem eksperckim ETSO (Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych) działającym na rzecz 42 firm OSP (Operatorów Sieci Przesyłowych) z UE, odpowiedzialnym za opracowanie rozwiązania dla rozliczeń międzyoperatorskich (Inter-TSO compensation), opisanego w Rozporządzeniu nr 838/2010; jako jeden z głównych project managerów uczestniczył w łączeniu rynków przez CWE oraz Transgranicznym Śróddniu (Cross Border Intraday). Pracując dla głównych przedsiębiorstw energetycznych w Europie, Carlo ponadto rozwijał swoje kompetencje w zakresie rozwiązań dla rynkowego mechanizmu bilansowania, wprowadzania nowych technologii na rynek oraz strategii dla firm.
Carlo ukończył Uniwersytet w Bolonii (Włochy) z tytułem magistra Elektrotechniki z wyróżnieniem oraz Szkołę Wyższych Studiów Handlowych (HEC)w Paryżu (Francja) z tytułem MBA.

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1