Anna Bednarska

Anna Bednarska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowych Studiów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Od 1998 roku pracownik Urzędu Regulacji Energetyki. Kilkuletnie doświadczenie zdobyte w Departamencie Taryf, a następnie w Departamencie Integracji Europejskiej i Studiów Porównawczych. Od 2010 r. na stanowisku Naczelnika ds. Rynków Detalicznych w Departamencie Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich – odpowiedzialna m.in. za kwestie związane z monitorowaniem rozwoju zasady TPA (zmiany sprzedawcy) oraz pozycji odbiorcy na rynku energii elektrycznej i gazu. Od 2012 roku kieruje także Punktem Informacyjnym Odbiorców Energii i Paliw gazowych, którego zadania dot. informowania konsumentów o zasadach działania rynków energii oraz udzielania porad konsumenckich odbiorcom. Od 2006 roku urzędnik mianowany. Reprezentuje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w pracach Europejskiej Rady Regulatorów Energetyki (ang. CEER).

« Powrót do prelegentów

Patronat honorowy

  • Ministerstwo Rozwoju

Patronat

  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • Ministerstwo Skarbu Państwa
  • URE

Gospodarz

  • Enea

Partner Platynowy

  • PGE

Patroni medialni

  • cire1
  • cire1
  • cire1